Millal valmivad 2+2 maanteed põhisuundadel?

Eesti riik on pärast taasiseseisvumist suutnud 32 aastaga Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva vahel rajada kokku vaid 120 kilomeetrit ehk keskmiselt aastas 3,9 kilomeetrit neljarajalisi teid. Sisuliselt pool valmis neljarajalistest on tehtud nõukogude ajal, aga ehitamata on veel ligi 317 kilomeetrit. Sama tempoga jätkates valmivad 2+2 põhimaanteed neil lõikudel aastaks 2103.

Loe veel

Kus me tänase seisuga oleme?

VÕTTES ALUSEKS ERINEVAD EHITUSTEMPOD,
SIIS KUHU JÕUAKSIME?

2030 Viimase 6 aasta ehitustempo juures
  Valmis    
  Vaja ehitada
Vali aasta 2030 2035 2040

Miks 2+2 maanteede kiire valmimine oluline on?

Uued investeeringud

Uued investeeringud

Kiired ühendused meelitavad ligi investeeringuid ja loovad konkurentsieelise. The McKinsey Global Institute'i kohaselt võib 1 taristusse investeeritud euro kestvalt tõsta SKP'd 20 sendi võrra.
Loe veel
Ohutu liiklemine

Ohutu liiklemine

2+2 maanteed tagavad inimeste ohutuse. Transpordiameti analüüs näitab, et parandades kolme põhimaantee ohutust praeguste Tallinn-Tartu maantee 2+2 lõikude tasemele, väheneks vigastatute ja hukkunute arv 48 võrra aastas.
Loe veel
Ajaline kokkuhoid

Ajaline kokkuhoid

Taristuehituse Liidu arvutuste järgi hoiaks puuduva 340 km 2+2 maanteede väljaehitamine praeguseid näitajaid arvesse võttes kokku ligi 3,3 mln tundi aastas. Ajaline kokkuhoid on ka ettevõtete konkurentsieelise loomise aluseks.
Loe veel
Kaitsevõimekuse tõstmine

Kaitsevõimekuse tõstmine

Eesti teed on strateegiline osa Eesti kaitsevõimekusest ning peaksid kandma vajadusel ka sõjaväe rasketehnikat, nii Eesti oma sõjaväe kui liitlasvägede oma ja tagama erisuundades piisava läbilaskevõime.
Loe veel
CO2 vähendamine

CO2 vähendamine

Norra uuring näitab, et teede ümberkorraldused ja uuendused vähendavad autode heitkoguseid. Kolme stsenaariumi puhul - ühe-, kahe- ja neljarajaline maantee ning kiirtee - leiti, et CO2 heitkogused vähenevad vastavalt 11%, 61% ja 38%.
Loe veel
Ääremaastumise takistamine

Ääremaastumise takistamine

Piirkondliku ebavõrdsuse ilming on majandusliku ja inimkapitali koondumine Eesti suurematesse linnadesse. Kui ettevõtjatel puudub vajalik taristu majanduselu elavdamiseks, kaovad nendest piirkondadest teenused, töökohad ja haridus.
Loe veel
Valmisolek tulevikuks

Valmisolek tulevikuks

2+2 teede väljaehitamine loob turvalised ja tänapäevased teed, kuhu mahuvad ka robotid ja kaasaegne infrastruktuur. Tulevikuteedel sõidavad elektriautod, liiguvad robotid, ohutust tõstavad sensorsüsteemid, vajame laadimispunkte, võrgukaableid jne.
Loe veel
Ühistranspordi areng

Ühistranspordi areng

Ühistranspordi kasutus aitab liikuda keskkonnasäästlikkuse poole. 2+2 maanteed soodustavad ühistranspordi kasutamist, muutes need turvalisemaks ja kiiremaks. Ääremaastumise vähendamine vajab ühistranspordi võrgu parandamist, mis vähendab ka autode arvu.
Loe veel